_ _ NHÂN QUẢ _ _ Đã gieo nhân thì làm sao không có quả

_((()))_ NHÂN QUẢ ...!!! _((()))_
Đã gieo nhân thì làm sao không có quả
Đã có quả thì làm sao không có nhân
Hỡi nhân sinh trong cuộc sống hồng trần
Đừng lẩn thẩn buông lung mà đọa lạc .
Mỗi hành động trong hành vi tạo tác
Mỗi ý niệm vừa phát khởi trong tâm
Tất cả đều đã gieo một hạt nhân
Mới băng qua là trở thành quá khứ.
Có quá khứ thì phải có hiện tại
Có hiện tại thì phải có tương lai
Một là ba, ba là một nối dài
Móc thời gian ba thì treo bất tận.
Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả
Nên Thánh Phàm, từ nơi đó mà ra
Đâu phải riêng chỉ một cõi ta bà
Mà tám hướng mười phương đều như thế.
Hoa Nhân Quả phát sinh từ vô thỉ
Kết phan duyên hiện hữu đến vô chung
Chúng sanh ơi, cẩn thận, chớ lao lung
Đã tác tạo thì trước sau phải gánh.
Hoa Nhân Quả biết rồi thì phải tránh
Tặng cho em mang nét đẹp thanh lương
Tặng cho anh mang sắc thắm lên đường
Tặng cho đời vun trồng chân thiện mỹ...!!!
28/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề