Danh mục 04/2018

Kỉ niệm một chuyến đi mà có lẻ tôi sẽ nhớ mãi trong đời

Kỉ niệm một chuyến đi mà có lẻ tôi sẽ nhớ mãi trong đời. Chúng tôi đến với nơi cơ hàn và sâu thẩm nhất của Quảng Nam. Hành trình nguy hiểm trên từng đoạn đường vì khi đó tôi là một bệnh nhân vừa phẩu thuật xong. Xem chi tiết

25/04/2018 Để lại tin nhắn